16-10-2020

Overeenkomsten tekenen tijdens Corona

15 oktober 2020:  Dordtse schoolbesturen bundelen krachten voor huisvesting

Vandaag ondertekenen de gemeente en alle schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Dordrecht een overeenkomst voor de onderwijshuisvesting. Na een jarenlange voorbereiding bundelen de aangesloten schoolbesturen de krachten voor het beheer, het uitbreiden, het renoveren en het vervangen van de schoolgebouwen. De wens is ook dat het onderhoud van de schoolgebouwen  in de toekomst gezamenlijk wordt uitgevoerd. Om dit mogelijk te maken hebben de schoolbesturen gezamenlijk Vereniging Arcade Dordrecht opgericht.

Peter Heijkoop, verantwoordelijk wethouder voor onderwijs in Dordrecht: "Dit alles komt de kwaliteit van de schoolgebouwen ten goede. Belangrijk voor de Dordtse kinderen van nu en van de toekomst, want daar doen we het voor. Het motto van Vereniging Arcade Dordrecht is dan ook ‘ Onderwijshuisvesting voor maximale ontwikkelingskansen’."

Voor de schoolbesturen biedt deze samenwerking veel voordelen. De planning wordt beter op elkaar afgestemd: men is beter op de hoogte van elkaars plannen en wensen, waardoor ook de voorbereiding van bouwprojecten korter kan duren. Het bij elkaar brengen van de geldstromen biedt voordelen bij het doen van investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Voor de gemeente is het grote voordeel dat er financiële continuïteit is voor een lange periode en dat de beschikbare onderwijshuisvesting effectief en efficiënt wordt benut.

De ondertekening zal vanwege de corona maatregelen volledig digitaal plaatsvinden. Dit hadden we graag anders en feestelijker gezien. Met deze ondertekening is een belangrijke stap gezet voor het onderwijs in Dordrecht en voor de toekomstbestendigheid van ontwikkelmogelijkheden voor de Dordtse kinderen.