image

Over ons

Missie

Arcade Dordrecht draagt bij aan maximale ontwikkelkansen voor kinderen door het realiseren en in stand houden van onderwijsgebouwen. Ons uitgangspunt is het voorzien in een toekomstbestendige en inspirerende leer- en werkomgeving met een veilig en gezond leer- en werkklimaat.

Visie

Visie van de betrokken schoolbesturen is om gezamenlijk op te treden en zelf verantwoordelijkheid te dragen waardoor effectief en efficiënt kan worden ingespeeld op veranderende behoeften waardoor een maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd. Uitgangspunt hierbij is dat de Gemeente Dordrecht en de betrokken schoolbesturen een kwalitatief en hoogwaardig onderwijsaanbod willen bieden aan ieder kind in de gemeente Dordrecht. Kwalitatief hoogwaardige huisvesting is daarvoor van belang.

De schoolbesturen en de Gemeente Dordrecht hebben daarbij de volgende doelen na:

  1. De kinderen van Dordrecht krijgen optimale kansen tot ontplooiing en succes aangeboden (primaire doel) 
  2. Goede schoolgebouwen in stand houden en betere of verbeterde schoolgebouwen realiseren, die bijdragen aan het behalen van hogere leeropbrengsten.

Om deze doelen te bereiken hebben de schoolbesturen gezamenlijk de zorgplichttaken van de gemeente overgenomen met betrekking tot de onderwijshuisvesting. De betrokken schoolbesturen zijn daarvoor een duurzame samenwerking aangegaan die het mogelijk maakt om minder op basis van concurrente en meer op basis van samenwerking tot betere oplossingen voor de onderwijshuisvesting in Dordrecht te komen. De samenwerkende schoolbesturen hebben daarvoor gezamenlijk Vereniging Arcade Dordrecht opgericht. Het huisvestingsbedrijf van Arcade Dordrecht is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van alle zaken rondom de onderwijshuisvesting.

Bedrijfsstructuur

Foto

Functies

Algemene ledenvergadering

Dhr. N. (Niek) Barendregt OPOD

Mevr. C. (Christa) van Delen SPON

Mevr. S. (Saskia) van Duyn - Le Maire

SKOBA

Dhr. C. (Cihan) Gerdan SIPOR

Mevr. M. (Marieke) de Kreek - Haven Yulius

Dhr. G. (Gyz) Meurs VCORG

Dhr. J. (Jaap) van der Put SvO

Dhr. J. (Jitze) Ramaker H3O, voorzitter ALV

Dhr. P. (Peter) Schreuder SVZH, secretaris ALV

Mevr. P (Pien) Verwilligen DSVAG

Mevr. M (Marielle) Wetzels AURIS

Raad van advies

Nader te bepalen

Bestuur

Dhr. M. (Max) Hoefeijzers, onafhankelijk voorzitter

Dhr. N. (Niek) Barendregt OPOD, penningmeester

Mevr. S. (Saskia) van Duyn - Le Maire -SKOBA, vice voorzitter

Dhr. P. (Peter) Schreuder SVZH, secretaris ALV

Huisvestingsbedrijf

Dhr. C. (Kees) de Jongh, Directeur

J. (John) Kusters, Manager Vastgoed

M. (Marijn) Mulders, Adviseur Vastgoed

Foto